BarnMini – 01
ציוד קצה להרחקת סיגנל
פתוח לכל סוגי ה-SFP

למחירים ופרטים נוספים חייגו: 03-6544110

BarnOne BTF1-04
מטריצת SFP
32 יציאות פייבר-אופטיות

למחירים ופרטים נוספים חייגו: 03-6544110

MD-DUCC
ממיר סיגנלים
SDI to HD/SD/Analog

למחירים ופרטים נוספים חייגו: 03-6544110

Decimator Quad
יכולת לקחת 4 כניסות HD/SDI ולהוציא אותן ב-Split Out

למחירים ופרטים נוספים חייגו: 03-6544110

Platinum™ IP3 28RU
Large Enterprise Routing

למחירים ופרטים נוספים חייגו: 03-6544110

EPIC™ MV
Hybrid IP, UHD-Ready Multiview Monitoring Solution

למחירים ופרטים נוספים חייגו: 03-6544110

Platinum™ SX Hybrid
Integrated Multiviewer with IP Decode Capability

למחירים ופרטים נוספים חייגו: 03-6544110